.: News :.


Kolejne sukcesy naszych uczniów!

Dodano: 2016-06-02 23:23:23

   

WYRÓŻNIENIE I TYTUŁ FINALISTY
OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

WARSZAWA 2016

DLA WOJCIECHA LIPIŃSKIEGO I BARTOSZA POLOKA!TUBE - polska przenośna kapsuła sypialna, zasilana panelami fotowoltaicznymi.
Kapsuła przenośna, to znaczy umożliwiająca szybkie przemieszczanie jej na wskazaną lokalizację, za pomocą typowych środków transportu drogowego. Obiekt umożliwia równoczesne zapewnienie noclegu trzem osobom.
Na tle konkurencji wyróżnia go:

 • niski koszt produkcji, gdyż posiada tylko funkcję sypialną, gdyż posiada tylko funkcję sypialną- w przeciwieństwie do kamperów i przyczep kempingowych,
 • nowoczesna stylistyka i elegancki design, umożliwiające zastosowanie w każdej lokalizacji,
 • niezależne odnawialne źródło energii - zasilanie panelem fotowoltaicznym.

  TUBE - adekwatnie do swej anglojęzycznej nazwy – ma kształt rury, z obudową zewnętrzną wykonaną z blachy stalowej powlekanej, do której został przymocowany panel fotowoltaiczny. Przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania:
 • w obozach dla uchodźców wojennych i ofiar klęsk żywiołowych,
 • w miejscach obsługi podróżnych (np. przy autostradach) oraz na szlakach turystycznych pieszych i rowerowych,
 • dla uczestników pielgrzymek,
 • dla osób bezdomnych. • Projekt przewiduje wyposażenie kapsuły TUBE w następujące instalacje:
 • wentylację grawitacyjną, wspomaganą mechanicznie, zabudowany na kanale wentylacyjnym, nawiew listwą wentylacyjną systemu FLOP typu „Trimvent", z siatką przeciw owadom,
 • oświetlenia wewnętrznego LED,
 • oświetlenia wewnętrznego dyżurnego/nocnego,
 • oświetlenia zewnętrznego („AURA”),
 • elementy fotoluminescencyjne,
 • technologiczne (fotowoltaika, automatyka i sterowanie).

 • Twórcami są: Wojciech Lipiński, Bartosz Polok, mgr inż. arch. Jarosław Gawryś.
  NASZYM WYNALAZCOM ORAZ ICH OPIEKUNOWI SKŁADAMY NAJSZCZERSZE GRATULACJE I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!


  wróć