.: Struktura szkoły :.Dyrektor Zespołu - mgr Zdzisław Ślemp

  1. Wicedyrektor - mgr Ewa Barczyk

  2. Wicedyrektor - mgr inż. Lilianna Wachułka


  3. Główna Księgowa - mgr inż. Bożena Zugaj-Supruniuk


  4. kierownik gospodarczy Bartłomiej Dworecki


  5. Sekretariat - Wiesława Kobylarska, mgr inż. Małgorzata Krupa-Bauman


  6. Kadry - mgr Romana Gręda


  7. Biblioteka Szkolna


  8. Pedagog Szkolny - mgr Joanna Proszewska


  9. Psycholog Szkolny - mgr Ewa Mitoraj


  10. Doradca zawodowy - mgr Edyta Ciecierska