Projekty realizowane przez ZSTiO,
współfinansowane przez Unię Europejską
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2


Wyniki wyboru oferentów kursów zawodowych

zapytanie ofertowe nr 3 2017 grafiki uczeń FORMULARZ OFERTY

zapytanie ofertowe nr 3 2017 grafiki uczeń

zapytanie ofertowe kursy 9.10.2017

W związku z realizacją projektu „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe Bliżej Pracy 2” realizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że postępowanie było z wadą niemożliwą do usunięcia
i w związku z tym ogłoszenie będzie jeszcze raz dodane
.Projekty realizowane w roku szkolnym 2009/2010
Projekty realizowane w roku szkolnym 2010/2011
Projekty realizowane w roku szkolnym 2013/2015
Projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017